Privatumas ir duomenų apsauga

PRIVATUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA Mes rūpinamės Jūsų duomenų saugumu. Vertiname Jūsų pasitikėjimą mumis ir esame įsipareigoję saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenų saugumas mums yra labai svarbus. Todėl norime, jog žinotumėte, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiais tikslais juos naudojame ir kaip užtikriname jų saugumą. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS Jūsų asmens duomenų tvarkymo valdytojas – Akcinė bendrovė „LĖVUO“, įmonės kodas 147609112, registruotos buveinės adresas Ramygalos g. 151, Panevėžys. Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu siūlome kreiptis el. paštu duomenuapsauga@levuo.lt. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas tiesioginės rinkodaros tikslais yra vykdomas remiantis AB „LĖVUO“ asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais taisyklėmis: BENDRIEJI PRINCIPAI
 1. Šios taisyklės taikomos asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais ta apimtimi, kuri nurodyta šiose taisyklėse.
 2. Duomenų subjektui davus sutikimą AB „Lėvuo“ (toliau – Įmonė) tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko šiuos asmens duomenis:
  1. Vardas
  2. Pavardė
  3. Elektroninis paštas;
  4. Telefono numeris;
 3. Šios taisyklės nereglamentuoja asmens duomenų naudojimo tvarkos galiojančioms paslaugų teikimo sutartims vykdyti.
ELEKTRONINIO PAŠTO NAUDOJIMAS
 1. Nurodytą el. paštą AB „Lėvuo“ naudoja informacijos teikimui apie Įmonės teikiamas paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti.
 2. El. paštas naudojamas siunčiant naujienlaiškius. Išsiuntus naujienlaiškį AB „Lėvuo“ gali rinkti statistinius duomenis apie duomenų subjekto elgesį su pranešimu, pavyzdžiui, ar atidarytas el. laiškas, kokios nuorodos paspaustos. Tokio pobūdžio laiškai nuo siuntėjo AB „Lėvuo“ siunčiami ne dažniau kaip vieną kartą per savaitę.
 3. El. paštas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.
TELEFONO NUMERIO NAUDOJIMAS
 1. Nurodytą telefono numerį AB „Lėvuo“ gali naudoti perduoti informacijai apie geriausius pasiūlymu, akcijas bei nuolaidas SMS pranešimu.
 2. Telefono numeris nurodyto pobūdžio informacijai perduoti naudojamas iki 2 kartų per mėnesį.
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
 1. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai atšaukiamas sutikimas), teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš AB „Lėvuo“ arba reikalauti perduoti asmens duomenis nurodytam valdytojui), taip pat teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
 2. Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais:
  1. gavęs naujienlaiškį, paspausdamas naujienlaiškių prenumeratos atšaukimo nuorodą;
  2. gavęs SMS pranešimą, parašydamas el. paštu duomenuapsauga@levuo.lt, kad nepageidauja daugiau gauti SMS pranešimų;
  3. visais atvejais – parašydamas el. paštu duomenuapsauga@levuo.lt.
 3. Duomenų (el. pašto adreso, telefono) tvarkymo terminas: 3 metai nuo sutikimo gavimo dienos.
 4. Asmens duomenis AB „Lėvuo“ gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, SMS pranešimus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turi teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas (AB „Lėvuo“) apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Klausimais, susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis el. pašto adresu duomenuapsauga@levuo.lt , pateikdami tinkamai užpildytą Duomenų subjekto paklausimo formą, kurią galite pildyti šioje nuorodoje. Duomenų subjekto paklausimo formą taip pat galite atsisiųsti, užpildyti ir pristatyti adresu Ramygalos 151 g., Panevėžys, nuo 8 val. iki 17 val. darbo dienomis, t.y. pirmadieniais – penktadieniais.